Národní park České Švýcarsko

V rozsáhlé oblasti Labských pískovců, která dohromady čítá přes 700 km2 byl roku 2000, v jeho nejcennější části, vyhlášen národní park České Švýcarsko. Rozloha parku čítá 79 km 2 a ze severní strany na něj navazuje národní park Sasské Švýcarsko. Množství značených turistických stezek, které propojují jedinečné přírodní lokality s historicky cennými místy, spolu s množstvím útulných a cenově dostupných hotelů a pensionů láká do této oblasti stále větší počet návštěvníků snažících se uniknout ruchu měst. Kaňon řeky Labe, největší pískovcový kaňon v Evropě a především samy pískovcové skály mají své přívržence již po staletí. Pískovec, jenž dominuje zdejší krajině a utváří skály vysoké desítky až stovky metrů, byl díky své poddajnosti hojně využíván v architektuře baroka (slovo přišlo z portugalštiny, kde pojmenovávalo klenotnické ozdoby bizarních tvarů). Díky drsnému, pórovitému povrchu a puklinám vzniklým působením deště a větru se v těchto skalách již v devatenáctém století zrodil zvláštní druh horolezectví, v němž není třeba horolezeckých pomůcek. Malebnost skal je umocňována zelení okolních lesů. Když člověk pohledné z vrcholku skal do údolí, uvidí ohromné pláty pískovce, nahrnuté jeden na druhý jako rukou obra a nestačí se divit, jak to celé může držet již tisíce let pohromadě. Místy se pláty zakulacují a vypadají jak vysoustružené, jinde jsou zas ozubené a připomínají pevnosti se strážními věžemi a nejednou jsou zase tvary skal podobné pohádkovým postavám, lidským tvářím nebo zvířatům.

I když celý region je položen v nízké nadmořské výšce (obec Hřensko je nejníže položený bod v České republice), budete se zde cítit jako na horách a to díky ojedinělému jevu, který se odborně nazývá „klimatická inverze“. Na dně roklí se hromadí velké množství studeného vzduchu a naopak na vrcholcích skal dochází k velkému zahřívání. Proto zde nalezneme podhorské a horské druhy rostlin a stromů. V celém regionu převládá obrovské množství zalesněných ploch, které byly postupem času lidskou ruku změněny. V dřívějších dobách byly lesy plné borovic, buků a jedlí. Dnes zde převládá velké množství smrků. Klima je velmi příhodné pro různé druhy mechů a lišejníků, jež tvoří nádhernou malebnost celého parku. Na vlastní oči spatříte jejich barevnost a různorodost, jak se jemně plazí po skalách, překrývají povalené stromy, pařezy a tvoří obrovské koberce mezi stromy.

Žije zde velké množství jelenů a srnek. Skalní stěny jsou domovem pro kamzíky, kuny, plchy a netopýry. Nad skalami celé území jako pod lupou střeží sokoli , dále je domovem výra velkého, sýců a kulíšků. Toulkami přírodou uslyšíte zpěv mnoha ptáčků a uvidíte poletovat krásně zbarvené motýly. Na leckterém opuštěném komíně spatříte čápy. V průzračně čistých říčkách žije velké množství pstruhů, lipanů a lososů, kteří se sem vracejí až z dalekého Atlantského oceánu. Místní říčky jsou domovem bobrů, vyder, rejsků a také se zde usídlil velmi vzácný čáp černý. Při procházce zdejší krajinou pravděpodobně spatříte některého z obyvatel lesa a v tichosti je budete moci z dáli pozorovat.

Věřte, že bychom mohli vypisovat další a další zvířátka, která zde žijí a jak hezká zdejší příroda je. O to lákavější pro Vás bude, k nám zavítat. Objevíte zde kouzelná místa, stvořená k odpočinku a uvolnění a snad se k nám i v budoucnu budete vracet.

Naším krédem je přátelské přijetí a servis, který poskytujeme.